2018 Dec 06 Thu, 09:34:10 am

مادران بزرگ و دوران کودکی گفتگو درباره یادگیری و توسعه زودرس در مناطق آسیب پذیر را برگزار خواهد کرد

ابوظبی4 دسامبر/وام/ تحت حمایت شیخ فاطمه بنت مبارک رئیس اتحادیه عمومی زنان و رئیس شورای عالی مادران و کودکان با همکاری کارگران دبی و هلال احمر امارات و شادخت سارا زید انجمن هلال احمر امارات متحده عربی و شاهزاده سارا زید قهرمان سلامت مادران نوزادان و کودکان در محیط های بشردوستانه اولین گفتگو های سطح بالا در امارات متحده عربی در مورد آموزش ابتدایی کودک و توسعه دوران کودکی در مناطق آسیب دیده دایرنمود. در بیانیه ای شورای عالی برای مادران و کودکان گفت که...