2018 Dec 04 Tue, 09:33:53 am

برگزاری جشن از بیابان امارات متحده عربی به روشنی موزیم لوفر در صد سالگی شیخ زاید" در مویمه لوفر در پاریس

باریس 4 دسامبر/وام/ جناب زکی انور نوسیبه وزیر دولت در مراسم افتتاحیه از صحرای امارات به سالگرد صد سالگی شیخ زاید در مرکز شیخ زاید در موزیم لوفر در پاریس شرکت کرد. دراین مراسم جان لوک مارتینز نماینده رئیس جمهورفرانسه ریس موزیم لوفر و جناب جک لانگ رئیس موسسه جهانی عرب و وزیر سابق فرانسه و گروه بزرگ دیپلمات های عرب و خارجی و کارکنان سفارت امارات متحده عربی در پاریس حضور داشتند. جناب زکی نسیبه درین مناسبت گفت: من از این جشن که برای...