اقتصاد
2019 Jun 19 Wed, 12:08:06 am

بانک اول ابوظبی برای مجوز مرکز مالی قطر و نزدیک کردن عملیات قطر

ابوظبی، 19 ژوئن 2019 (وام ) - بانک اول ابوظبی ، اداره تنظیم مقررات مرکز مالی قطر QFCRA را اعلام کرده است که از مرکز مالی قطر، QFC، مجوز شعبه خودداری کرده و شعبه خود را به طور دائم بسته است. بر اساس بیانیه ای که توسط بانک اول ابوظبی منتشر شد، تصمیم به بستن شعبه QFC به "چند ماه از اقدامات بی پایه ای توسط QFCRA منجر شد که عملیات FAB را در قطر ادامه داد." QFCRA ادعا می کند بانک اول ابوظبی معاملات...