اقتصاد
2019 Dec 10 Tue, 08:06:41 pm

تقویت همکاری شرکت نفت هند و شرکت نفت ملی امارات

دبی ، 10 دسامبر 2019 (وام) - گروه شرکت ملی نفت امارات ، ENOC ، امروز از امضای توافق نامه تأمین سوخت همیشه بهاره هواپیمایی با شرکت نفت هند ، IOC ، بزرگترین شرکت تجاری نفت و گاز هند خبر داد. این توافقنامه استراتژیک مبتنی بر مشارکت محکمی است که شرکت ملی نفت امارات و شرکت نفت هند طی دو سال گذشته از آن حمایت کرده اند. با قرارداد همیشه سبز ، شرکت نفت هند سوخت حمل و نقل هوایی را برای مشتریان شرکت ملی...