اقتصاد
2019 Oct 19 Sat, 09:13:04 pm

هیئت نمایندگی گمرک ها جهانی از گمرک ها دبی برایی اطلاع رسانی بر جدیدترین اقدامات بازدید می کند

دبی_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ هیئت نمایندگی عالیرتبه از سازمان گمرک ها جهانی از گمرک ها دبی برای اطلاع رسانی به جدیدترین اقدامات تجاری اجرا شده بازدید کردند. آقای احمد محبوب مصبح مدیر کل گمرک ها دبی از این هیئت نمایندگی به ریاست ریکاردو تریفیانو تشابو معاون دبیر کل سازمان گمرک ها جهانی استقبال کردند. هیئت نماینده از غرفه گمرک دبی در جیتکس 2019 بازدید کرد و در مورد آخرین پروژه ها و نوآوری های خود ، که به منظور ارتقاء نقشی که...