اقتصاد
2019 Feb 17 Sun, 09:33:28 pm

شرکت های هوانوردی اماراتی 54 درصد از پرواز ها بوئینگ تجاری در منطقه دریافت کنند

ابوظبی_ 17 فوریه 2019 ( وام )_ برنارد جیه دون رئیس بوئینگ خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه در میان مصاحبه انحصاری با خبرگزاری اماراتی وام گفت که بوئینگ 39 هواپیما را در سال 2018 به مشتریان منطقه ای خود در خاورمیانه تحویل داد که 21 از آنها به شرکت هوانوردی امارات متحده عربی منتقل شدند؛ وی سال 2018 به سال بزرگ توصیف داد. وی افزود " ما یک رکورد سالانه 806 عرضه در سال 2018 به ثبت رسیدیم که پیشتر از رکورد پیشین ما در...