اقتصاد
2020 Mar 26 Thu, 04:54:07 pm

دولت دبی در مورد تجارت و تجارت کالاها بسته پشتیبانی از مشاغل را برای تقویت مقاومت اقتصادی امارات اعلام می کند

دبی ، 26 مارس 2020 (وام) - دولت دبی در مورد تجارت و تجارت کالاها - پرچمدار منطقه آزاد و دولت دبی در مورد تجارت و تجارت کالاها - امروز اعلام کرد که بسته بندی پشتیبانی تجاری را برای حمایت از جامعه تجاری خود و همچنین جدید اعلام کرده است. شرکت ها برای پیمایش در محیط اقتصادی کنونی. این بسته ، از تاریخ 1 آوریل 2020 ، تا 30 ژوئن سال 2020 قابل اجرا است ، شامل طیف تخفیف و چشم پوشی است ، و...