امارات
2018 Dec 16 Sun, 12:02:55 am

رئیس دولت امارات سال 2019 را "سال تسامح" اعلام نمود

ابوظبی 15 دسامبر/وام/ عالیجناب شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی امروز سال"2019" را "سال تسامح" اعلام کرد که امارات متحده عربی را به عنوان یک سرمایه جهانی برای تسامح وثیقه تعیین می کند و ارزش تسامح را به عنوان یک اقدام سازمان پایدار از طریق مجموعه ای قوانین و سیاست هایی که قصد افزایش ارزش ها را دارند تایید می کند تسامح و گفتگو و پذیرش دیگر و باز بودن به فرهنگ های مختلف به خصوص در نسل های جدید...