امارات
2020 Mar 29 Sun, 08:54:55 pm

شارجه تعلیق کلیه فعالیت ها را تا پایان آوریل تمدید می کند

شارجه_ 29 مارس 2020 ( وام )_ شورای اجرایی شارجه روز یکشنبه اعلام کرد تعلیق کلیه برنامه ها و جشن های اجتماعی و ورزشی را در سالن های عروسی ، سالن های رویداد ، هتل ها و امکانات دولتی و اجتماعی تا پایان آوریل تمدید خواهد کرد. این تصمیم به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی صورت گرفته برای مهار گسترش کورونا ویروس ، مطابق با بخشنامه های جنابعالي شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولیعهد و معاون حاکم شارجه و رئیس شورای...