امارات
2019 Jun 19 Wed, 08:15:23 pm

افتتاح تئاتر امپراتوری فرانسه مجددا بعد از تلاش ها بازسازی توسط امارات متحده عربی

پاریس_ 19 ژوئن_ 2019 ( وام )_ تئاتر امپراتوری تاریخی در باریس مجددا در برابر شهروندان بعد از سال ها از اقدامات بازسازی توسط وزارت فرهنگ و گردشگری امارات متحده عربی باز شد. جالب ذکر اینکه این تئاتر به نام " تئاتر شیخ خلیفه بن زاید " در قدردانی تلاش ها امارات متحده عربی درباره بازسازی این تئاتر تبدیل شد؛ جنابعالی شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی چشن افتتاح روز سه شنبه در همراه هیئت نمایندگی امارات...