امارات
2019 Aug 22 Thu, 11:18:33 pm

شیخ ازهر از ایجاد کمیته عالی سند برادرانه بشردوستانه را قدردانی می کند

قاهره_ 22 آوت 2019 ( وام )_ امام بزرگ ازهر شریف دکتر احمد الطیب رئیس شورای سالمندان اسلامی از ایجاد کمیته عالی برای محقق اهداف سند بردارنه بشردوستانه قدردانی کردند. این سند به امضا پاپ کلیسای کاتولیک فرانسیس و دکتر احمد الطیب امام بزرگ ازهر شریف طی بازدید شان از امارات متحده عربی در فوریه گذشته رساند. وی افزود که این سند منحصر به فرد در تاریخ جدید است که سنگ اساس برای منتشر فرهنگ شهروند سازی و همزیستی و همبستگی میان مردمی بود. امام...