2019 Jun 01 Sat, 10:10:04 pm

آل زیودی: امارات متحده عربی نقش پیشگام را در تضمین بهداشت عمومی ایفا می کند

ابوظبی_ 1 ژوئن 2019 ( وام )_ دکتر ثانی آل زیودی گفت که نامگذاری ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به عنوان کشور میزبانی دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی نشان دهنده نقش پیشگام کشور در مورد توسعه استاندارد ها برای تضمین بهداشت عمومی و رفاه حیوان هم محسوب می شود سازمان جهانی بهداشت حیوان ابو ظبی را به عنوان میزبانی دفتر نمایندگی فرعی سازمان جهانی بهداشت در همکاری با هیئت ابوظبی کشاورزی و سلامت غذا تعیین شده است. هدف این حرکت تقویت همکاری بین سازمان جهانی...