2019 Apr 24 Wed, 12:15:26 am

نهیان بن مبارک مهرگان دوم سازمان همکاری اسلامی را افتتاح می کند

ابوظبی_ 24 آوریل 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر تسامح امروز مهرگان دوم سازمان همکاری اسلامی را افتتاح کردند که این مهرگان در همکاری با وزارت امور خارجه امارات متحده عربی به چهار روزه طول خواهد انجام. این مهرگان با هدف یکپارچه ای کشور های از جهان اسلامی است همچنین این مهرگان فرهنگ و سنت و ارزش ها مختلف ایشان روشن می شود. قرار بود که این مهرجان با شعار " یک ملت واحد توسط همکاری خیریه و عدالت...