سه شنبه 29 نوامبر 2022 - 2:24:22 صبح
خلیجی
2022 Nov 28 Mon, 08:20:00 am

وزارت تغییر اقلیم و محیط زیست نقش شبکه تحقیقاتی تغییر اقلیم امارات متحده عربی را در ترویج راه حل های آب و هوایی نوآورانه برجسته می کند

شرم الشیخ_ 26 نوامبر 2022 ( وام )_ وزارت تغییر اقلیم و محیط زیست یک جلسه آگاهی در مورد شبکه تحقیقاتی تغییر اقلیم امارات متحده عربی ترتیب داد.این رویداد بر اهمیت تحقیق در کشف راه حل های نوآورانه کاهش تغییرات آب و هوا و سازگاری تاکید کرد. همچنین بر نقش شبکه در تقویت اکوسیستم جامع اقدام اقلیمی امارات متحده عربی و تلاش های آن برای گسترش مزایای حاصل از تحقیقات در سراسر خاورمیانه و بین المللی تأکید کرد. هدف این شبکه حمایت از برنامه های...