بین المللی
2019 Apr 22 Mon, 12:12:41 pm

سفیر هند: نمایشگاه کتاب ابوظبی بین المللی پلت فورم برای گفتگو بین تمدن ها و فرهنگ ها

ابوظبی، 22 آوریل 2019 (وام)- ناودیپ سینخ سری، سفیر هند در امارات متحده عربی تاکید کرد که انتخاب هند به عنوان مهمان افتخاری در 29 نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی نشان دهنده روابط قوی بین رهبران و مردم امارات متحده عربی و هند و همچنین چشم انداز آنها همکاری فرهنگی آست. در مصاحبه ای با خبرگزاری امارات، وام، سینخ گفت که هند در نمایشگاه شرکت خواهد کرد تا فرهنگ خود به شرکت کنندگان از بیش از 50 کشور از طریق یک هیئت ارشد شامل 100...