بین المللی
2019 Dec 09 Mon, 07:47:14 am

نهیان بن مبارک: امارات متحده عربی کاملاً متعهد به ارزشهای نجیب تسامح و همزیستی مسالمت آمیز است

ابوظبی_ 9 دسامبر 2019 ( وام )_ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر دولت گفت که تسامح در امارات متحد عربی با صلح و احترام به دیگران ، احترام به اعتقادات و فرهنگ های آنها ، و محافظت از مکان های عبادت آنها آگاهانه است که تکثرگرایی و تنوع ، منبع قدرت برای جوامع بشری است که شیخ نهیان این سخنان طی افتتاح ششمین مجمع سالانه مجمع ارتقاء صلح در جوامع مسلمان در ابوظبی با حضور رهبران کلیدی مذهبی و متفکران معنوی از سراسر جهان...