بین المللی
2020 Jan 16 Thu, 02:33:16 pm

نخست وزیر: فیجی علاقه مند به همکاری با امارات متحده عربی برای ایجاد الگوی جهانی برای جابجایی جوامع آسیب پذیر آب و هوا است

نویسنده: بنسال عبد القادر_ ابوظبی_ 16 ژانویه 2020 ( وام )_ نخست وزیر فیجی به خبرگزاری امارات ( وام ) گفت " ما بسیار مایل به جابجایی جوامع آسیب پذیر در آب و هوا هستیم؛ همچنان ما مدل هایی را ایجاد می کنیم که قابل استفاده در سطح جهانی باشد و ما مشتاق هستیم در این زمینه با امارات همکاری کنیم. وی در مصاحبه اختصاصی در ابوظبی افزود "فیجی و امارات متحد همکاری نزدیك دارند و ما از كمك امارات به كمكهای آسیب دیده فیجی...