پنجشنبه 26 نوامبر 2020 - 7:48:13 بعد از ظهر
بین المللی
2020 Nov 23 Mon, 09:51:33 pm

مریم المهیری می گوید: اجلاس گروه بیست در شرایط بی سابقه ای برگزار می شود

ابوظبی ، 23 نوامبر ، 2020 (وام - مریم حرب المهیری ، وزیر مشاور امنیت غذایی نشست گروه 20 امسال به میزبانی همسایه برادر امارات متحده عربی عربستان سعودی در شرایط بی سابقه ای برگزار می شود ، با همه گیری کووید-19 تأکید مجدد بر نیاز کشورها برای همکاری بین المللی قویتر را بپذیرید ، اظهار داشت: "شیوع ویروس کرونا پیش بینی نشده احتمالاً به این معنی است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل " گرسنگی صفر "- تا سال 2030 هدفی است...