بین المللی
2019 Jun 18 Tue, 11:44:04 pm

رئیس جمهور ارمنستان با رئیس شورا جهانی تسامح و صلح دیدار می کند

ایروان_ 18 ژوئن 2019 ( وام )_ رئیس جمهور ارمنستان ارمین سرکیسیان از رئیس شورای جهانی تسامح و صلح در کاخ ریاست در ایروان استقبال کرد. در این دیدار؛ رئیس شورای جهانی به رئیس ارمنستان بر جدیدترین عملکرد ها شورای و مجمع پرلمانی بین المللی درباره تسامح و صلح اطلاع رساند. او همچنین تلاش های شورا برای گسترش ارزش های تسامح در سراسر جهان را در زمینه های مجلس، آموزشی، علمی و رسانه ای توضیح داد. رئیس جمهور ارمنستان به نوبه خود از نقش و...