2019 Feb 23 Sat, 12:00:20 am

ستایش یونسکو از نقش امارات در حفاظت از میراث نا ملموس

خرطوم ، 22 فوریه ، 2019 (وم) - یک مقام یونسکو تصریح کرده است که امارات متحده عربی شریک عمده سازمان فرهنگی وعلمی وآموزشی سازمان ملل متحد در زمینه حفاظت میراث فرهنگی شمار می آورد. در طی مراسم احتفال سازمان بین المللی به مناسبت سال بین المللی برای زبانهای بومی ،رئیس دفتر یونسکو در سودان، پاول کاروپکینی سخنان این را گفته است. این وظیفه در راستای پروژه ای است که توسط وزارت فرهنگ و گردشگری - ابوظبی تأمین شده و توسط دفتر یونسکو در اینجا...