گزارشها
2018 Nov 27 Tue, 10:57:48 am

گزارش جامع / داروسازی هوشمند در شهر پزشکی خلیفه .. دقت و سرعت فوق العاده برای استفاده از دوا

ابوظبی 27 نوامبر /وام/ فن آوری های مدرن و هوشمند مصنوعی نقش مهمی را در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی از جمله خدمات دارویی در فرآیند انتشار استفاده صحيح از دوا با دقت و سرعت بسیار بالا نقش بازی می کند. شهر پزشکی شیخ خلیفه با استفاده از تكنالوجي و طریق استفاده از هوش مصنوعی به سرعت بخشیدن به فرآیند انتشار داروها برای رسیدن به شادی بیمار با کاهش ساعات انتظار و محافظت از آنها در برابر خطرات ناشی از سوء استفاده از دوا ها...