گزارشها
2019 Oct 10 Thu, 07:12:32 pm

کارشناسان می گویند که روسیا ملتزم به جوابگیری تقاضا ها بر واردات غذایی امارات متحده عربی هستند

نویسنده: رشا ابو بکیر ابوظبی_ 10 اکتبر 2019 ( وام )_ - مقامات بازرگانی امارات و روسیه می گویند که روسیه به دنبال افزایش صادرات کشاورزی خود به امارات متحده عربی در تلاش برای کشف بازار مواد غذایی است. طی چند سال گذشته ، روسیه با افتتاح دفتر نمایندگی تجارت در سفارت روسیه در ابوظبی در سال 2017 و افتتاح خانه غذای روسیه اقدام های بسیاری در جهت تقویت حضور تجاری خود در امارات در این بخش و سایرین انجام داده است. عمر خان مدیر...