گزارشها
2020 Mar 12 Thu, 10:56:46 am

گزارش وام: ابوظبی یک بازیکن کلیدی در باشگاه جهانی استاندارد نفت است

ابوظبی ، 12 مارس 2020 (وام) - امارات به نمایندگی از شرکت ملی نفت ابوظبی ، ادنوک ، پس از اعلام خبر ، خود را به عنوان عضوی از کلوپ کشورهایی که استاندارد تولید نفت خام را تعیین می کند ، تعیین کرده است. قیمت فروش آتی نفت خام موران برای مارس و آوریل 2020 ، که به شما امکان می دهد تا برنامه ریزی بهتر و تقویت موقعیت هم امارت و هم امارات را انجام دهند. دسته بندی های بین المللی نفت با توجه...