پنجشنبه 02 جولای 2020 - 9:06:29 صبح
ورزش
2020 Jun 01 Mon, 07:31:35 pm

شورای ورزشی دبی و پلیس دبی برای بحث در مورد بازگشت هواداران به مسابقات ورزشی مجمع برگزار می کند

دبی_ 1 ژوئن 2020 ( وام )_ شورای ورزشی دبی با همکاری پلیس دبی در حال برگزاری مجمع برای بحث در مورد اقدامات و احتیاط های برای بازگشت ایمن هواداران به مسابقات ورزشی در دبی پس از اتمام مسابقات در دوره آینده است. این مجمع به میزبانی شورای ورزش دبی در دفتر مرکزی آنها برگزار می شود و شرکت کنندگان در این بخش هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی از طریق کنفرانس ویدیویی شرکت می کنند. جالب ذکر اینکه این انجمن ادامه...