ورزش
2019 Jun 16 Sun, 12:38:47 pm

قهرمانان جیوجیتسو امارات متحده عربی به 40 مدال در ابوظبی گراند سلام دست آوردند

مسکو_ 16 ژوئن 2019 ( وام )_ قهرمانی ابوظبی گراند سلام_ موسکو که در حال حاضر در روسیا فعالیت شود امروز شاهد دست آوردن قهرمان امارات متحده عربی به 40 مدال در روز اول از رقابت بین المللی بود. جالب ذکر اینکه این قهرمانی دو روزه شاهد بزرگترین رقیبان جیو جیتسو در جهان است؛ دیروز شاهد 10 کمربند سیاه دارای حمولت سنگین برای بزرگترین هوش بود. قهرمانان امارات متحده عربی به 14 مدال طلا و 13 نقره و 13 پرونزی دست آوردند و بعد از...