جهان
2018 Dec 16 Sun, 12:02:47 am

امارات متحده عربی از توافق طرف های یمن در طی مشورت های سویدن استقبال می کند

ابوظبی 13 دسامبر/ وام/ امارات متحده عربی از توافق طرفین یمن در نتیجه مذاکرات سیاسی در سویدن استقبال کرد. دکتر انور بن محمد قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه گفت که این توافقنامه در نتیجه فشار نظامی توسط نیروهای ائتلاف عرب و نیروهای یمنی بر حوثی ها در حدیده بود. همچنان وی بر اهمیت تعهد به روند سیاسی و تلاش های رهبری سازمان ملل متحد و نیاز به ادامه این اقدامات و تلاش ها برای اطمینان از ثبات و رفاه یمن از طریق یک راه...