جهان
2020 Mar 25 Wed, 11:42:08 pm

شرکت اتحاد هوانوردی همه پروازهای از امارات را به حالت تعلیق در می آورد

ابوظبی_ 25 مارس 2020 ( وام )_ شرکت اتحاد هوانوردی از تعلیق کلیه پروازهای خروج از فرودگاه بین المللی ابوظبی به مدت دو هفته خبر داده و این مشمول دستورالعمل های بیشتر مقامات ذیربط است. براساس بیانیه منتشر شده از سوی هواپیمایی روز سه شنبه عصر ، این اطلاعیه پس از سازمان ملی بحران اضطراری و مدیریت بحران امارات ، و سازمان هواپیمایی کشوری دستورالعمل خود را برای تعلیق همه ورودی ها ارائه داده اند. در این بیانیه آمده است که این تصمیم برای محدود...