سال تسامح
2019 Nov 11 Mon, 09:27:00 am

رئیس کشور فرمان را در مورد اعضای جدید شورای فدرال ملی صادر می کند

ابوظبی ، 11 نوامبر 2019 (وام) - رئیس کشور رئیس کشور شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ، روز دوشنبه فدرال را صادر کرد فرمان شماره 122 سال 2019 در مورد تشکیل اعضای شورای ملی فدرال ، برای هفدهمین فصل قانونگذاری. در این مصوبه مقرر شده است که هفدهمین فصل قانونگذاری شورای ملی فدرال از 40 عضو تشکیل شود که نماینده همه امارات این کشور است ، از جمله 20 زن که 50 درصد از کل اعضا شورای فدرال ملی را تشکیل می دهند. برای...