سال تسامح
2019 Jul 14 Sun, 05:06:55 pm

بیش از چهار میلیون بازدیدکننده از مسجد شیخ زاید در یک چهارم اول از سال تسامح

ابوظبی_14جولای 2019 (وام)_ امار ها منتشر شده گزارش داد که مسجد شیخ زاید بزرگ به عنوان نمونه تسامح از 4.480.000 بازدید کننده از ملیت ها مختلف در سراسر جهان در یک چهارم اول از سال تسامح استقبال کرد. همچنان امار ها تاکید کرد که 679150 نمازگر از میان بازدیدکنندگان بودند. گزارش خاطرنشان کرد که آسیا در صدر لیست با بیش از یک میلیون نفر را به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپا با بیش از 623 هزار نفر، آمریکای شمالی با 95...