سال تسامح
2019 Mar 24 Sun, 01:38:04 pm

همکاری امارات متحده عربی با جایزه دوک ادنبره بین المللی برای ترویج ارزش تسامح

دبی ، 24 مارس 2019 (وام)- وزارت تسامح وبنیاد جایزه دوک ادنبره بین المللی واقع در انگلیس، امروز یادداشت تفاهم برای ترویج ارزش تسامح وتوسعه جوانان امضا کردند. مراسم امضای ، وزیر تسامح شیخ نهیان بن مبارک ال نهیان ورئیس بنیاد شاهزاده ادوارد، کنت ویزکس، سومین پسر ملکه الیزابث بریتانیا، ودوک ادنبره حضور داشتند. جایزه دوک ادنبره بین المللی یکی از بالاترین فعالیت توسعه جوان در جهان است. او بر مهارات، رفتار ونگرش که مسیر جوانان از طریق روبرو چالش ها قادر می سازد، متمرکز...