امارات متحدۀ عربی تلاش های جهانی برای مبارزه با قاچاق را رهبری می کند

ابوظبی 22 نوامبر/وام/ آقای جمال سیف الجروان دبیر کل شورای سرمایه گزاری امارات در خارج از روحیه و رویکرد مشارکت های بین المللی که هفته توسعه تجارت بین المللی در ابوظبی برگزار شد ستایش بعمل آورد وی شاخص جهانی محیط زیست را برای تجارت غیرقانونی 2018 معرفی کرد و اتحادهای راهبردی را برای تقویت همکاری برای مبارزه با این نوع تجارت و آگاهی از تاثیر آن بر کسب و کار و مصرف کنندگان معرفی نمود.

آقای سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد جلسه پنجم هفته توسعه تجارت جهانی را تحت عنوان "مشارکت جهانی در برابر تجارت غیر قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی" در حضور دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان محلی، منطقه ای و بین المللی راه اندازی کرد مشارکت واسع نشان دهنده شهرت و اعتماد امارات متحده عربی در مسیرهای تجارت جهانی میباشد که در تلاش برای از بین بردن شیوه های تجارت غیر شرعی که مانع رشد و توسعه تجارت جهانی و خدمات قانونی و تدارکاتی آن می شود را نشان می دهد.

آقای جروان گفت تمام نشست های که در طول هفته تجارت بین المللی برگزار شد فرصتی بین المللی برای نشان دادن تلاش های امارات متحده عربی جهت تقویت ساختار حقوقی جهت ارتقاء سیاست های تجاری آن میباشد که اخیرا قانون فدرال 19 در سال 2018 را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر اعتماد دانش و نوآوری ارائه کردند.

وی افزود که شورای امارات برای سرمایه گذاران خارج از کشور برای نمایندگان مشارکت کننده گان در این نشست تجربه خود را ارایه نمود که به عنوان چتر برای شرکت های محلی است که در ده ها کشور و مناطق در شبکه بین المللی روابط روزانه با دولت و در جستجوی فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور تحت سیستم یکپارچه نظارت ارزیابی و مراقبت است.

الجروان با اشاره به حرفه ای بودن بالا که در آن کنفرانس سالانه برای توسعه تجارت جهانی سازمان یافته بود تاکید نمود و گفت که این پیام توسط کنفرانس در مورد شایستگی امارات متحده عربی واضح گردید که دروازه تجارت خاورمیانه میباشد و سومین جایگاه در صادرات مجدد با سهمیه بین المللی برابر با 13 درصد است وی در این رابطه خاطرنشان کرد که داده های موجود اعتماد به نفس است که در سال 2019 شاهد یک جهش قابل توجه در سرمایه گذاری خواهد بود و با توجه به مشارکت های استراتژیک که توسط رهبران خردمند با مناطق بزرگ بین المللی برگزار می شود و برای تضمین گسترش سرمایه گذاری خارجی در هر دو جهت است صورت خواهد گرفت.

وام/ امان الله نوری

http://wam.ae/en/details/1395302722423

WAM/Persian