سرمایهء بانک های قراردادی تا پایان ماه اکتبر به 2.268 تریلیون درهم رسیده است

ابوظبی، 26 نوامبر/ وام/ طبق آمار منتشر شده امروز بانک مرکزی امارات متحده عربی در مورد فعالیت بانکهای قراردادی و بانک های سازگار با شریعت اسلامی, دارایی بانک های قراردادی امارات متحده عربی به حدود 2.268 تریلیون درهم رسید که 80 درصد کل دارایی های بانکی را تا پایان اکتبر 2018 تشکیل می دهد.

طبق ارقام، کل دارایی های بانک مرکزی در ده ماه اول سال جاری به میزان 125 میلیارد درهم افزایش یافت، در حالی که در اوایل ماه اکتبر، دارایی های بانک های اسلامی به میزان 573 میلیارد درهم بود که شامل 20 درصد کل دارایی های بانکی می باشد که در حدود 2.841 تریلیون درهم تا پایان همان ماه رسیده است.

مجموع وام های ارائه شده توسط بانک های قراردادی تا پایان ماه اکتبر به 1.274 تریلیون درهم رسید که 77.3 درصد کل وام ها را از بانک های امارات متحده عربی تشکیل می دهد. به مبلغ 374 میلیارد درهم در بانک های اسلامی وام داده شد که 22.7 درصد کل اعتبارات بانک های امارات متحده عربی می باشد.

سپرده های بانک های قراردادی با ارزش در حدود 1.321 تریلیون درهم، که در پایان اکتبر حدود 77 درصد کل سپرده ها در بانک های امارات متحده عربی را تشکیل می دهند.

سپرده ها در بانک های اسلامی به حدود 400 میلیارد درهم رسید، 23 درصد از کل دارایی های بانکی را تشکیل می دهد.

طبق گزارشها حدود60 بانک در امارات متحدۀ عربی وجود دارد که هشت بانک از آنها مطابق شریعت و 52 شرکت تجارتی هستند.

وام/ محمد ذاکر http://wam.ae/en/details/1395302723335

WAM/Persian