شورای اجرایی ابوظبی معافیت دو ساله از مجوزهای جدید اقتصادی را تصویب کرد

ابوظبی، 27 نوامبر/ وام/ تحت نظارت عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی, شورای اجرایی ابوظبی قطعنامهء را تصویب نمود که طبق آن همه مجوزهای اقتصادی جدید صادر شده در امارات از تمام هزینه های محلی به مدت دو سال از تاریخ صدور آن معاف می گردد. همچنان شورا قطعنامه دیگری را نیز تصویب نمود بر اساس آن هزینه 98 سرویس اساسی که شهرداری های ابوظبی آنها را به بخش خصوصی واگزار کرده بود معاف و کاهش داده شده است.

این دو قطعنامه به منظور تسهیل فعالیت های اقتصادی در ابوظبی به عنوان بخشی از ابتکارات و انگیزه های ارائه شده به شرکت های بخش خصوصی و شرکت های فعال در امارات متحده عربی تصویب شده است.

این دو قطعنامه در ضمن بخشی از برنامه های تقویت و سرعت دولت ابوظبی «فردا 21» می آید که هدف آن افزایش رقابت ابوظبی در کسب و کار، سرمایهگذاری، جامعه، نوآوری دانش و شیوه زندگی است.

قطعنامه معافیت مجوزهای جدید هزینه های دولت محلی تمام فعالیت های تجاری در ابوظبی و مناطق آزاد امارات را پوشش می دهد.

و قطعنامه دوم هزینه های 75 سرویس اساسی توسط شهرداری های ابوظبی را لغو می کند و هزینه های 23 سرویس دیگر را با 10 تا 50 درصد کل هزینه هر سرویس کاهش می دهد.

وام/ محمد ذاکر

http://wam.ae/en/details/1395302723679

WAM/Persian