ادنوک میزبان اولین جلسه انجمن اخلاق کسب و کار و مدیران اجرایی است

  • adnoc hosts inaugural ethics and compliance executives’ forum 1
  • adnoc hosts inaugural ethics and compliance executives’ forum 3
  • adnoc hosts inaugural ethics and compliance executives’ forum 2
  • adnoc hosts inaugural ethics and compliance executives’ forum 4

ابوظبی 4دسامبر/وام/ شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک در مرکز اصلی خود اولین جلسه انجمن مدیریت اخلاق و کار را با مشارکت تعدادی از مدیران انطباق و مشاوران عمومی شرکت های پیشرو در امارات متحده عربی و همچنین تیم اخلاق و کار ادنوک را میزبانی کرد.

این رویداد با هدف بحث در مورد موضوعات مربوط به انجمن امسال "مدیریت صحنه جدید خطرها" برای کمک به شرکت ها به کار بردن بهترین ابزار نوآورانه مورد نیاز برای مقابله با تغییر محیط کسب و کار محلی و بین المللی می پردازد.

سالم محمد الدرعی مشاور عمومی و مدیر امور حقوقی مدیریت و انطباق در ادنوک گفت: با افزایش سرعت کسب و کار و بازسازی تکنیک های جدید در حال ظهور برای راه و کار انجام شده مدیران اخلاق و مسئولیت پذیر باید دائما آماده شوند تا با خطر های جدید و در حال ظهور مواجه شوند.

و اضافه نمود که با راه اندازی این مجمع سالانه ادنوک نقش مهمی در شکل دادن به آینده حرفه اخلاق و انطباق با ابوظبی برای حصول اطمینان از امارات و امارات متحده عربی به عنوان یک مقصد اصلی با ثبات سیاسی، اخلاقی و تنوع اقتصادی در طول دهه های آینده را خواهد داشت.

کارشناسان متخصص درین زمینه از سازمان تحقیقات جهانی که رهبران کسب و کار را با ایده ها و ابزارهای مربوطه ارائه می دهند، این انجمن را برگزار کرده و آخرین تحقیقات خود را در زمینه مدیریت خطر های اخلاق تجاری و رعایت و انعطاف پذیری در محیط کسب و کار بحرانی را ارائه کرده اند.

درین انجمن مدير اجرايي يا مشاور عمومي براي شركت هاي بازار جهاني ابوظبي بيكر هيوز تابع جنرال الکتريك و شركت ملي ضامن صحت (ضمان) شركت ملي نفت امارات وشرکت هوایی و جنرال الکتريك، و تبادله سرمایه گذاری و دانشگاه نيويورك ابوظبي، و شرکت اوکسیدنتال بترولیم و شرکت تکنیب، و همچنین ادنوک و گروهی از شرکت های ان حضور داشتند.

وام/ امان الله نوری http://wam.ae/en/details/1395302725093

WAM/Persian