وام های سپرده با نرخ 85 میلیارد درهم در 11 ماه


ابوظبی، 6ژانویه، 2019 (وام ) -- وام های سپرده در بانک های امارات متحده عربی با نرخ 85 میلیارد در طی 11 ماه در سال 2918 رسیده است ، طبق آمار بانک مرکزی امارات متحده عربی.

ارزش نسبت سهام نقدینگی واجد شرایط، از 16.5 درصد در ماه اکتبر به 17 درصد به پایان ماه نوامبر افزایش یافت. و نسبت سرمایه کافی به 18.2 درصد افزایش یافت .این رشد، وضعیت صحیح بدهی بخش بانکی امارات متحده عربی را منعکس می کند.

افزایش ادامه نرخ بهره طی دوره گذشته، منجر به افزایش سپرده ها شد به عنوان وسیله نقلیه مطمئن برای کسب سود قابل احترام است.

طبق بر آمار بانک مرکزی امارات متحده عربی، مجموع سپرده ها در بانک های امارات متحده عربی تا پایان ماه نوامبر 2018 به حدود 1.739 تریلیون درهم افزایش یافت.

این رشد مرهون با افزایش سپرده های ساکنان تا پایان ماه نوامبر 2018 به حدود 1.535 تریلیون درهم در مقایسه با 1.435 درهم تریلیون در پایان دسامبر 2017 بود.

علاوه بر این، سپرده های دولت، از 212 میلیارد درهم به 303.5 میلیارد درهم طی همان دوره افزایش یافت .

مجموع وام ها در ماه نوامبر 2018 به میزان 1.653 تریلیون درهم رسید، در مقایسه با 1.58 تریلیون درهم در پایان ماه دسامبر 2017.

شکاف رشد بین وام ها و سپرده ها در حال افزایش را طی نیمه اول سال 2017، قبل از اینکه نقدینگی در پایان سه ماهه سوم از همان سال آغاز شود.

http://wam.ae/en/details/1395302730798 حسین علي/ وام

WAM/Persian