سرمایه گذاری های بانک ها 331.1 میلیارد درهم طي 11 ماه


ابوظبی، 7 ژانویه، 2019 (وام ) -- سرمایه گذاری های بانک ها در طی 11 ماه سال 2018 افزایش یافت وبه میزان 331.1 میلیارد درهم در پایان نوامبر با رشد 6.4 درصد در مقایسه به دسامبر 2017 رسید . طبق بر آمار بانک مرکزی امارات متحده عربی.

طبق بر آمار CBUAE، سرمایه گذاری های بانک ها به 2.5 در صد در طی سه ماهه اول ، با مجموع سرمایه گذاری ها 319 میلیارد درهم تا پایان مارس 2018 افزایش یافت .

در طی سه ماهه دوم ، سرمایه گذاری ها از 7 میلیارد درهم به 326 درهم در اکتبر ونوامبر رسید وبا مجموع 331.1 میلیارد درهم است.

معاملات نقدی بیشترین ارزش معاملات سرمایه گذاری ها با مجموع 209 میلیارد درهم است در حالی که اوراق قرضه به دارایی به ارزش 80.7 میلیارد ىرهم رسید. تقریبا 31.1 میلیارد ىرهم در میان ابزارهای مختلف و 10.3 میلیارد ىرهم در سرمایه گذاری سهام سرمایه گذاری شده است.

http://wam.ae/en/details/1395302731030 حسين علي/وام

WAM/Persian