کمیته رسانه ها" گزارش ها یی مبنی بر جلوگیری ورود خبرنگاران به امارات متحده عربی در مورد جام ملت های آسیا نا درست است"


ابوظبی، 8ژانویه، 2019(وام)- کمیته رسانه های جام ملت های آسیا 2019، گزارش های مربوط به جلوگیری روزنامه گاران ورود به امارات متحده عربی برای پوشش مسابقات انکار می کند.

طبق بر بیانیه ای که امروز منتشر شد، کمیته گفت که مقامات، تسهیلات را برای بیش از 2,000 روزنامه نگاران از سراسر جهان برای پوشش مسابقات قهرمانی آماده کرده اند.

کمیته گفت: "امارات متحده عربی موفق به برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی شده است و هرگز از ورود به هر روزنامه نگار برای انجام کار خود رد نشده است."

این بیانیه اشاره کرد که برخی از روزنامه نگاران مشکالت جزئی داشتند روزنامه نگاران با کمیته تماس گرفتند و سوء تفاهم در کمتر از 24 ساعت حل شد. سپس آنها را با تمام امکانات لازم برای انجام وظایف روزنامه نگاری خود فراهم می کردند.

کمیته رسانه های جام ملت های آسیا 2019 از تمام روزنامه نگاران خواست که با هر گونه مسائل مربوط به نوع ویزای ورود مواجه شوند.

http://wam.ae/en/details/1395302731225 حسين علي/وام

WAM/Persian