امارات متحده عربی درجه اول میان کشور های اهدا کننده کمک های مالی جهان رسید

ابوظبی_ 10 ژانویه 2019 ( وام )_ بنابر به گزارش جدیدی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای چهارمین بار در طول پنج سال گذشته امارات متحده عربی بیش از هر کشور دیگری به درجه اول در مقایسه با ثروت خود در زمینه کمک به توسعه کشورهای دیگر رسید گزارش حاکی است که امارات متحده عربی 14.55 میلیارد درهم معادل با 3.96 میلیارد دلار به میزان 1.03 درصد از درآمد ملی آن در سال 2017 پرداخت کرده اند که تقریبا 67 درصد از آنها در قالب کمک های مالی است. دستاوردهای موجود در حوزه های مختلف ترجمه از دیدگاه بشر دوستانه از رهبری عاقلانه امارات متحده عربی است و احترام آن بر ایستادن با کشور های دوستانه در دوران رنج و نگرانی نشان می دهند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302731568

WAM/Persian