کانادا به آژانس بین المللی انرژی تجدید پذیر منضم می شود


ابوظبی_ 9 ژانویه 2019 ( وام)_ کانادا امروزه به طور رسمی عضو آژانس بین المللی انرژی تجدید پذیر شد، کانادا به عضویت شماره 19 در سازمان بین المللی دولتی اختصاص یافته به استفاده گسترده از انرژی های تجدید پذیر می شود.

انتظار می رود بیش از 120 وزیر و1200 نماینده از 150 کشور در ابوظبی برای تسریع منتشر منابع انرژی پایداری پیوستند وزیر موارد طبیعی کاندا آمارجیت سوهی گفت که منضم شدن به این آژانس از تلاش های کانادا برای ایجاد یک آینده انرژی پاک را تسریع خواهد کرد که رشد اقتصادی جدید و هزاران فرصت کار جدید و با حقوق خوبی تحقیق خواهد یافت.

همچنان عدنان امین مدیر کال آژانس گفت که ما خوشحالیم که از منضم شدن کانادا به عنوان عضو جدید در سازمان هستیم.

وی افزود که کانادا دارای پتانسیل منابع تجدید پذیر انرژی و تجربه طولانی در توسعه کم کربن است که می تواند از طریق همکاری بین المللی به اشتراک بگذارد، ما منتظر است تا با دولت کانادا و همچنین بخش خصوصی و موسسات تحقیقاتی برای پیشبرد تحولات انرژی همکاری کنیم.

امین تاکید کرد که عضویت کانادا به طور قابل توجهی بر رهبری که می تواند در فن آوری های انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایداری نشان دهد قابل ذکر اینکه تولید انرژی متجدد در کانادا از 78 گیگاوات در سال 2009 به 99 گیگاوات در سال 2017 افزایش یافته است وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302731417

WAM/Persian