انجمن تجارت امارات - عربستان سعودی پلت فرم استراتژک برای تثبیت مشارکت است: سفیر امارات متحده عربی

ریاض، 31ژانویه، 2019 (وام)- شیخ شخبوط بن نهیان ال نهیان سفیر امارات متحده عربی به عربستان گفت که امارات متحده عربی وعربستان سعودی باهمدیگر برای رسیدان رفاه بیشتر به مردم خود تلاش می کنند.

سخنرانی سفیر به مناسبت آغاز انجمن تجارت امارات متحده عربی - عربستان سعودی آمده است. وی گفت که یکی از سود "روابط صمیمانه" است که ابوظبی در 2017 در مورد بحث رسیدان بهترین راه های پیشبرد روابط بین دو کشور به سطح جدید واستثنای برگزار كرد.

وی افزود " رهبری دو کشور تحت رئیس جمهور عالیجناب شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان وهمتای خادم حرمین شریفین شاه سلمان بن عبد العزیز ال سعود اهمیت برای اطمینان از بالاترین سطح ادغام اقتصادی بین دو کشور وفراهم زمین برای رسیدان چشم انداز امارات 2020 وچشم انداز عربستان سعودی 2030 اختصاص می دهند.

وی افزود " در طی دو سال گذشته ، دو کشور سلسله از پروژه های سرمایه گزاری وتوسعه مشترک راه اندازی کرده اند که تاثیر مثبت بر دو مردمشان منعکس کرده است . ما مثبت هستیم که نتیجه این انجمن چشم انداز بیشتری برای سرمایه گذاری مشترک باز خواهد کرد که وضعیت اقتصادی آنها را در سطح منطقه ای و جهانی پایه گذاری می کند به طوری که در استراتژی های طولانی مدت خود به کار خود ادامه دهد.

حسين علي/وام

http://wam.ae/en/details/1395302736355

WAM/Persian