هلال احمر اماراتی 10 تن مواد غذایی در شبوه توزیع می کند

 • 10 ط£ط·ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ط؛ط§ط«ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طµط­ط±ط§ظˆظٹط© ط¨ط´ط¨ظˆط©. 1
 • 10 ط£ط·ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ط؛ط§ط«ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طµط­ط±ط§ظˆظٹط© ط¨ط´ط¨ظˆط©. 2
 • 10 ط£ط·ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ط؛ط§ط«ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طµط­ط±ط§ظˆظٹط© ط¨ط´ط¨ظˆط©. 3
 • 10 ط£ط·ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ط؛ط§ط«ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طµط­ط±ط§ظˆظٹط© ط¨ط´ط¨ظˆط©. 4
 • 10 ط£ط·ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ط؛ط§ط«ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طµط­ط±ط§ظˆظٹط© ط¨ط´ط¨ظˆط©. 5
 • 10 ط£ط·ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ط؛ط§ط«ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طµط­ط±ط§ظˆظٹط© ط¨ط´ط¨ظˆط©. 6
ویدئو عکس

شبوه_ 2 فوریه 2019 ( وام)_ هلال احمر امارات 10 تن کمک غذایی را برای ساکنان مناطق بیابانی در نزدیکی منطقه عتق در استان شبوه یمنی توزیع کرده است.

بیش از 627 نفر از برنامه توزیع کمک رسانی بهره مند شدند که در پاسخ به درخواست های فوری برای ساکنین مناطق آسیب دیده آغاز شده است وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302736587

WAM/Persian