این جشن منبع شادی عظیم براي من : پدر مقدس به جمعیت در پایان مراسم عشای ربانی


ابوظبی، 5فوریه ،2019 (وام)- پاپ فرانسیس سر کلیسای کاتولیک امروز مراسم عشای ربانی مقدس را در مقابل 180,000 عبادت کنندگان که از داخل وخارج استادیوم شیخ زاید جمع می آوردند برای مشارکت در رویداد تاریخی برای محلیان ،ساکنان وزائران ابوظبی ارائه کرد .

در پایان مراسم عشای ربانی مقدس پاپ فرانسیس گفت "قبل عقد این جشن که منبع شاد برای من بود من می خواهم تبریک من به همه شما که در این شرکت کرده اید، ارسال بکنم.

"من صمیمانه از اسقف هیندر (وکیل رسالتی جنوب عربستان) برای آماده سازی این بازدید و برای همه کارهای خود تشکر می کنم. همچنین از طرف پدران، اسقف اعظم اصلی و همه اسقف های دیگر، افراد متعهد، قدردانی می کنیم.

پاپ گفت :"پر برکت مادر مریم شما را در عشق خود به کلیسا و در شاهد شادی شما به انجیل حفظ کند. لطفا فراموش نکنید که برای من دعا کنید. متشکرم! "

حسین علی/وام http://wam.ae/en/details/1395302737268

WAM/Persian