دختر کوچک تلاش میکند كه یک پیام به پاپ فرنسیس بدهد


ابوظبی_ 5 فوریه 2019 ( وام)_ پاپ فرانسیس با یک خودرویی در ورزشگاه شیخ زاید وارد شد و تبریک می گویند؛ جای با تشویق و روح خوب پر شده بود.

یک دختر کوچک توانست که از موانع پرش کرد و به سمت خودرو حرکت کرد که پاپ فرانسیس متوقف شد تا کودک می تواند که چیزی را که به نظر می رسد نامه ای یا رسم به ایشان است؛ بدهد.

پاپ فرانسیس در ورزشگاه زاید یک عبرت میگویند ؛یک کلیسای با صلیب بزرگ طلایی در مرکز صحنه و یک مجسمه مریم ارایش داده اند.

این محیط منحصر به فرد یک رویداد نادرست برای قداس است که معمولا شامل تعداد زیادی نمادهای دینی در محراب است.

تشریفات مزهبی به عنوان بخشی از قداس آغاز شد ونمازگزاران در نماز و عبادات همراه با خواندن انجیل توسط روحانیت کلیسا شرکت کردند وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302737255

WAM/Persian