صندوق خلیفه قرارداد 25 میلیون دلار را برای حمایت از پروژه های نیجریه امضا می کند


ابوظبی_ 6 فوریه 2019 ( وام)_ حسین جاسم آل نویس رئیس صندوق خلیفه و سعدو سیدو وزیر تجارت و توسعه بخش خصوصی در نیجر یک قرارداد 25 میلیون دلاری (92 میلیون درهم) را امضا کرده اند که هدف آن حمایت از پروژه کوچک، متوسط است؛ این مبلغ بر اقساط مساوی توزیع خواهد شد.

این روادید در جریان سفر النویس به نیجر پس از ملاقات خود با مهمدو اسوفوا رئیس نیجر شد، در جریان این دیدار رئیس نیجریه گفت که این توافقنامه دارای تاثیر مثبتی بر توسعه پایدار و تنوع اقتصادی خواهد بود و این مهم برای ثبات اقتصادی کشور است.

رئیس اسوفو همچنین از قدردانی وی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات متحده عربی ابراز کردند و از تمایل خود برای حمایت از همکاری بین دو کشور تشکر کرد؛ در حالی که النویس امیداورم کرد که پیشرفت و رفاه برای نیجر و مردم خود ادامه یابد.

جالب ذکر اینکه شیخ محمد بن زاید صندوق خلیفه را برای ایجاد برنامه های مشابه برای حمایت از کارآفرینی به منظور توسعه پروژ ها کوچک و متوسط در سایر نقاط جهان از جمله نیجر اختصاص داده است.

النویس اظهار داشت که این توافقنامه به نیجر را در تلاشهای اقتصادی خود برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از شرکت های کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد که این توافقنامه جوانان خلاق و نوآور در نیجر را فرصتی برای استفاده از مهارت و استعدادهای خود برای بهبود زندگی خود و کمک به رشد اقتصادی کشور دهند.

او توضیح داد که صندوق خلیفه موفق به ارائه اشکال مختلف برای حمایت از کشورهای مختلف به رهبری رئیس کشور شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی است وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302737599

WAM/Persian