حاکم شارجه از نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره بازدید می کند

  • ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ط´ط§ط±ظ‚ط© ظٹط²ظˆط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨. 3
  • ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ط´ط§ط±ظ‚ط© ظٹط²ظˆط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨. 7
  • ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ط´ط§ط±ظ‚ط© ظٹط²ظˆط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨. 4
  • ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ط´ط§ط±ظ‚ط© ظٹط²ظˆط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨. 1
  • ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ط´ط§ط±ظ‚ط© ظٹط²ظˆط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨. 2
  • ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ط´ط§ط±ظ‚ط© ظٹط²ظˆط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨. 5
ویدئو عکس

شارجه_ 6 فوریه 2019 ( وام)_ جنابعالی دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه روز سه شنبه از نمایشگاه کتاب بین المللی قاهره را بازدید کردند.

پس از ورود وی به مرکز نمایشگاه حاکم شارجه توسط دکتر ایناس عبد الدایم وزیر فرهنگ مصر، هیثم الحج علی رئیس هیئات کتاب های عمومی مصر و محمد رشاد، استقبال شدند؛ همچنان شیخ سلطان از سالن اصلی نمایشگاه و چند غرفه از جمله هیئات کتاب مصر، وزارت دفاع مصر، اتحادیه عرب، موسسه شارجه برای میراث، نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی و انجمن ناشران امارات متحده عربی بازدید کردند.

حاکم شارجه در طول سفر خود با نمایندگان تعدادی از نشریات و کتابخانه های عربی دیدار و گفت و گو کرد و تعدادی از موضوعات مربوط به جهان چاپ و نشر را مورد بحث قرار دادند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302737587

WAM/Persian