بانک اسلامی دبی زنگ افتتاح بازار را برای جشن به درج صک های با قیمت 750 میلیون دلار به صدا درآورد


دبی_ 6 فوریه 2019 ( وام)_ بانك اسلامي دبی امروز زنگ باز كردن بازار برای جشن دادن به درج صک ها 750 میلیون دلاری در ناسداک دبی به صدا در آورد، سودوک 4.9 برابر میزان سود سالیانه 6.25 درصد را با بیش از 40 درصد از منافع سرمایه گذار از خارج از خاورمیانه ابراز کرده است.

بانک اسلامی دبی یکی از معروف ترین صادرکنندگان صک های در امارات متحده عربی از جانب ارزش در مبادله محسوب می شود که معدل کل ارزش صک های 6 میلیارد دلار رسید.

دکتر عدنان چیلوان مدیر اجرایی بانک اسلامی دبی گفت که افزایش نرخ اشتراک برای آخرین صک ها نشان دهنده اعتماد قوی سرمایه گذاران جهانی در عملکرد و استراتژی بانک اسلامی دبی است، ما خوشحالیم که صک ها ما قادر به تحقیق پایین ترین قیمت در 6.25 درصد از هر ابزار مطابق با بازل AT1 صادر شده براساس دستور العمل جدید سرمایه از امارات متحده عربی است.

وی افزود " لیست ما در ناسداک دبی یک پلت فرم خوب تنظیم فراهم اورد که ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاران منطقه ای و جهانی دارد؛ ما سیاست خود را در رابطه با همکاری نزدیک با جامعه سرمایه گذار حفظ خواهیم کرد تا آنها را از عملکرد و برنامه های مالی مثبت ما مطلع سازیم".

عبد الواحد فهیم رئیس شرکت ناسداک دبی گفت "همکاری موفق ما با بانک اسلامی دبی نمونه ای قدرتمند از نقش برجسته موسسات دبی در امور مالی اسلامی محسوب می شود".

وی اضافه داد " ما به دنبال حمایت از رشد دبی به عنوان پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی هستیم، در چارچوب ابتکاری که توسط شیخ محمد بن راشد ال مکتوم معاون رئیس کشور و حاکم دبی تاسیس شده است؛ "ارزش کلی همه صک ها در دبی در حال حاضر به 61.14 میلیارد دلار رسید، که این ارزش بیشترین میزان از هز مرکز ادراج در جهان است.

حامد علی مدیر اجرایی شرکت ناسداک دبی گفت " نقش بانک اسلامی دبی به عنوان یک صادر کننده عمده صک ها نشان دهنده تخصص و تجربه بانک در بسیاری از جنبه های مالی اسلامی در امارات متحده عربی و فراتر از آن است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302737594

WAM/Persian