رئیس سازمان بین المللی کار از تلاش های امارات متحده عربی در مبارزه با قاچاق انسان قدردانی می کند


دبی_10 فوریه 2019 ( وام)_ گای رایدر مدیر کل سازمان بین المللی کار از تلاش های امارات متحده عربی در مبارزه با قاچاق انسان را قدردانی کردند.

رایدر در طی سخنان خود با خبرگزاری وام در حاشیه نشست هفتمین اجلاس جهانی که امروز در دبی آغاز شده است گفت که سازمان بین المللی کار از موفقیت امارات متحده عربی در مبارزه با قاچاق انسان و تنظیم بازار کار با کشورهای دیگر مشاهده شد همچنان این سازمان از تلاش های امارات متحده عربی در تقویت سیستم بازرسی کارکنان قدردانی کرد.

وی اضافه داد " ما 25 میلیون نفر در سراسر جهان داریم که آنها قربانیان کار اجباری باشند؛ همچنین ما یک ارزیابی بسیار مثبت از اقدامات امارات متحده عربی برای مبارزه با قاچاق انسان داریم".

وی ادادمه داد " امارات متحده عربی به یک بازار کار بسیار ویژه برخوردار است؛ تعداد زیادی از کارگران مهاجرامارات متحده عربی را یک الگو برای ایجاد تلاش های مثبت در این زمینه محسوب می کنند. اگر ما اقدامات اشتغال را به طور موثر تنظیم نکنیم، ممکن است این افراد در معرض خطرناک قراردادند"

او بر ضرورت همکاری جهانی در مبارزه با قاچاق انسان تاکید کرد؛ ما نیاز به همکاری بین کشورهای ارسال کننده و دریافت کننده داریم تا مطمئن شویم که سیستم صحیح و امن برای ایجاد فرصت اشتغال مناسب وجود دارد.

وی از خوشحال خود ابراز کردند چراکه امارات متحده عربی این مسولیت بر عهده دارند؛ گفت "هنگامی که ما داستان های موفق در یک کشور مانند امارات متحده عربی را می بینیم، می خواهیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم تا بتوانیم این مسئله بین المللی را در سطح جهانی حل کنیم.

در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد " امیدوارم امارات متحده عربی تلاش های خود را در این زمینه ادامه دهد و مطمئن هستم که این کار ادامه خواهد یافت.

ما با دولت امارات متحده عربی برای کمک به تقویت روند بازرسی کارگران برای اطمینان از شرایط کار ایمن کار کرده ایم و ما ارزیابی مثبت از تلاش های امارات متحده عربی داریم.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302738308

WAM/Persian