نشست سران حكومت های جهان در دبی برگزار می شود


دبی_ 10 فوریه2019 ( وام)_ نشست هفتمین اجلاس سران حکومت های جهان در صبح امروز در دبی با مشارکت بیش از 4000 نفر از 140 کشور، از جمله سران کشورهای، وزرای و مقامات برگزار شد تا آینده ای از دولت ها را دوباره تعریف کنند و تلاش های خود را برای شکل گیری آینده به راه اندازند.

این نشست شامل 600 سخنران از سران کشورهای، متفکران، رهبران و نمایندگان و 30 سازمان بین المللی خواهد بود.

علاوه بر این 20 گزارش با آخرین ارقام، مطالعات و داده ها در طول نشست منتشر خواهد شد تا به تصمیم گیران و مقامات رسانیدن استراتژی های آینده ارائه شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302738282

WAM/Persian