اجلاس جهانی دولت ها 2019: نایب رئیس گوگل می گوید "فجر دوره تکنولوژی جدید بر ما"


دبی، 10فوریه، 2019 (وام)- بهبود عمومی ومشارکت های خصوصی در بخش فنآوری برای دولت ها در سراسر جهان مهم آست. یک هیأت رهبران فکری در نشست هفتمین اجلاس جهانی دولت ها، توصیه کرد.

هیات به عنوان" سیاست دیجیتال در آینده" که توسط اجلاس جهانی دولت ها همکاری با گوگل میزبانی شد.

سخنرانان در این هیات دکتر عمرو طلعت،وزیر ارتباطات وفنآوری اطلاعات مصری و کران بهتیا نایب رئیس گوگل برای روابط دولت ها وسیاست عمومی جهان ومارگریت پیترلن نائب رئیس ارشد AT&T برای تلاش های عمومی وخارجی جهان است . این مذاکره توسط CNBCارجون غرابل اداره شد.

کران بهتیا گفت:اگرچه دهه گذشته در بخش تکنولوژی فوق العاده بوده است، تقریبا نیمی از جمعیت جهان هنوز در اینترنت نیستند. و مشکلات مربوط به شکاف در سال های آتی بیشتر نمایان خواهد شد - وضعیتی که باید در حال حاضر مورد توجه قرار گیرد.

بهتیا سه حوزه اصلی را که دولت ها باید در آینده به آن توجه کنند، برجسته کرده است- بهبود زیرساخت ها، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی وقادر ساختن انقلابات هوشمند فناوری.

او گفت: "فناوری با نرخ سریع حرکت می کند، با کلمات جاری فعلی از جمله هوش مصنوعی وبلوچین .

او افزود: "ما در فجر یک دوره جدید هیجان انگیز ایستاده ایم - سوال این است که سرعت هوش مصنوعی چگونه تبدیل خواهد شد؟ اجلاس جهانی دولت ها 2019 سه روزه تا 12 فوریه در در دبی اجرا می شود. این رویداد برجسته بیش از 4،000 شرکت کننده از 140 کشور، از جمله سران دولت و دولت ها، و همچنین نمایندگان ارشد از 30 سازمان بین المللی را تشکیل داده است.

حسین علی/وام http://wam.ae/en/details/1395302738344

WAM/Persian