وزیر بریتانیا به وام می گوید که به جلو توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی را نگاه می کنیم


دبی، 10فوریه، 2019 (وام)- لیام فاکس ، وزیر تجارت بین المللی بریتانیا گفته که بریتانیا به تقویت روابط تجاری با کشورهای خلیج عربی وامضای توافقنامه تجارت آزادی باآنان در وقت مناسب تلاش می کند .

او نیز گفت که اجلاس جهانی دولت ها بسیار نشان دهنده این است که امارات متحده عربی به دنبال به طور فزاینده ای در حال ظهور است.

لیام فاکس به خبرگزاری امارات،وام، در حاشیه اجلاس جهانی دولت ها هفتمین که در دبی برگزار می شود، گفت: "من فکر می کنم که بازدید پاپ، پیام بسیار قوی در مورد تسامح فرستاده است، و این اجلاس پیام بسیار قوی در مورد حکومتداری واهمیت حکومتداری خوب ارسال کرده است."

فاکس تاکید کرد که اهمیت اساسی بریتانیا در تقویت روابط خود با امارات متحده عربی به ویژه و با کشورهای شورای همکاری خلیج عربی به طور کلی است، به ویژه پس از ترک اتحادیه اروپا بااشاره که مخالفت همه ادعا می کند که ترک اتحادیه اروپا ممکن است تاثیر منفی بر محیط سرمایه گذاری در بریتانیا داشته باشد.

فاکس اشاره کرد که امارات متحده عربی شریک اساسی بریتانیا است.

"ما باید روابط استراتژیک قوی تر داشته باشیم ین نباید فقط در مورد فروش و خرید باشد، بلکه در مورد شرکا بودن است."

"ما به دنبال حل مشکلات مشترک و داشتن راه حل های جمعی هستیم. ما برای مشارکت موثر در زمینه های هوش مصنوعی وتکنولوژی اطلاعات و علوم زیستی و همچنین استفاده از تخصص انگلستان در آموزش و پرورش، مهارت ها و آموزش حرفه ای نگاه می کنیم. "

او افزود که زمینه ها برای بهبود بیشتر در روابط مانند خدمات وتولید وجود دارد.

"ما آن را به عنوان مشارکت برای آینده می بینیم.

ما امارات متحده عربی را به عنوان یک کشور واحد نمی بینیم، بلکه به عنوان یک پل به یک بازار گسترده تر است.

واردات چینی در سه ماهه آخر سال گذشته به میزان 8 درصد کاهش یافته است، که تاثیر بزرگی بر صادرات کشورهای دیگر جهان نظیر آلمان دارد.

تنش تجاري بین چین و آمریکا تأثیر زیادی دارد.

ما نیاز داریم که محیط تجارت را بهبود ببخشیم. اقتصاد جهانی در سال جاری با سرعتی مواجه است که در سال گذشته صورت نگرفته است. "

حسين علي/وام http://wam.ae/en/details/1395302738342

WAM/Persian