محمد بن زاید رئیس جمهور سنگال را برای موفقیت خود در انتخابات مجددا تبریک می گوید

ابوظبی_ 6 مارس 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابو ظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی رئیس جمهوری سنگال ماکی صال را برای موفقیت خود در انتخابات مجددا تبریک کردند ، وی موفقیت مداوم برای ایشان ارزو کند.

همچنان ولیعهد ابو ظبی به رئیس جمهوری سنگال تبریکات جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان اطلاع رساند؛ و اروز خود به مداوم موفقیت ایشان در انتخابات آینده است.

جنابعالی شیخ محمد بر میل کشورش به تقویت ارتباطات و همکاری ها میان دو کشور و مردم آنها تاکید کردند.

رئیس جمهوری سنگال از جنابعالی شیخ محمد قدردانی کردند و به ایشان موفقیت در رهبری امارات متحده عربی آمیدوار کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302745128

WAM/Persian