مهمانان المپیک از سنت های شارجه معتبر برخوردار هستند

شارجه_ 10 مارس 2019 ( وام )_ مهمانان شارجه از یک روز غنی فرهنگی به عنوان بخشی از برنامه شهر میزبان شارجه بهره مند شدند که از طریق این برنامه، شارجه میزبان 24 هیأت نمایندگی تیم های شرکت کننده در بازی های المپیک جهانی ابوظبی 2019 است که در ماه مارس در ابوظبی آغاز شده است.

تعداد از مسولان دولتی به ریاست دکتر طارق بن سلطان بن خادم رئیس کمیته اجرایی محلی شارجه از مهمانان استقبال کردند؛ همچنان مهمانان از این که به فرهنگ و میراث معتبر اماراتی معرفی شده اند، جایی که آنها به داستان های فولکلور گوش فرا می دهند و از شیوه های کشاورزی و دریایی مردم اماراتی قدردانی می کنند.

بازدیدکنندگان از فعالیت های میراثی شامل لباس های سنتی، عود ، قهوه عربی و حنا لذت بردند. کمیته برگزاری محلی بازی های المپیک ویژه؛ المپیک ابوظبی 2019 را در همکاری با وزارت توسعه اجتماعی امارات متحده عربی و کمیته های میزبان هر امارات از 8 تا 11 مهمانی کند.

جالب ذکر اینکه برنامه میزبان مسابقات جهانی "بزرگترین برنامه فرهنگی در خاورمیانه و شمال آفریقا" خواهد بود؛ در حدود 11 هزار ورزشکاران و مربیان از بیش از 190 کشور در امارات متحده عربی حاضر خواهند کرد وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302746244

WAM/Persian