امارات متحده عربی از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد درج آن در فهرست کشور غیر تعاونی برای اهداف مالیاتی ابراز تاسف می کند

ابوظبی_ 12 مارس 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد درج آن در فهرست کشور غیر تعاونی برای اهداف مالیاتی ابراز تاسف می کند با وجود همکاری امارات متحده عربی با اتحادیه اروپا درباره این مسئله و تلاش های آن برای تحقیق همه نیازها اتحادیه است.

امارات متحده عربی به شدت متعهد به سیاست طولانی مدت خود برای حفاظت از بالاترین استانداردهای بین المللی در زمینه مالیات، از جمله الزامات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است و همچنان روز رسانی چارچوب قانونی داخلی خود در این زمینه ادامه خواهد یافت.

در ادامه این تعهد، امارات متحده عربی با اتحادیه اروپا یک جدول زمانی دقیق از اقداماتی که در حال حاضر با توجه به فرآیند حقوقی مستقل و الزامات قانون اساسی آن اجرایی مش شود ؛ مشارکت کرد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302746899

WAM/Persian