هیئت عمومی هواپیمایی مدنی مدل بوینگ ماکس 737 را به عنوان اقدام احتیاطی تحریم می کند

پس از سقوط هواپیمای اتیوپی از مدل بوئینگ 737-8 MAX، هیات عمومی هواپیمایی مدنی امارات متحده عربی تصمیم ایمنی را صادر کرد که همه عملیات از مدل های بوئینگ 737 MAX را در فضای هوایی امارات متحده عربی از 13 مارس 2019 تا اخطاریه دیگر ممنوع کرد.

این ممنوعیت یک اقدام احتیاطی است که هدف آن حفاظت از امنیت عمومی در هوا و زمین است ؛ همچنان هیئات نظارت و ارزیابی وضعیت را با دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد حادثه ادامه خواهد داد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302746916

WAM/Persian