هلال احمر امارات تعداد از سبد غذایی ها به خانواده ها فقیرنشین در حضرموت توزیع می کند

حضرموت_ 13 مارس 2019 ( وام )_ هلال احمر امارات تعداد از سبد غذایی ها به خانواده ها فقیر نشین در حضرموت به عنوان بخش از تلاش های مداوم برای بهبود شرایط زندگی مردمی یمنی توزیع کرد؛ طبق دستورالعمل های رهبری امارات متحده عربی در جشن سال تسامح ؛ هلال احمر اماراتی 350سبد غذایی را به 1750 نفر ارسال کرد.

جالب ذکر اینکه از آغاز سال؛ هلال احمر امارات درحدود 5.102 سبد غذایی به 28.602 فرد توزیع شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302747232

WAM/Persian