امارات متحده عربی کمک ها را بر خانواده های در جزیره مایون _ یمن توزیع می کند

عدن_ 13 مارس 2019 ( وام )_ هلال احمر اماراتی کمک های غذایی را بر 140 خانواده های فقیر نشین دارای کم درآمد در جزیره مایون به عنوان بخشی از تلاش های برای مساعدت در تامین نیازهای اساسی برای مردمی یمن برادرانه توزیع کرد.

یک هواپیما امروز در جزیره وارد شد و سبد مواد غذایی برای خانواده های خود را به عنوان بخشی از تلاش های انسانی جامع امارات متحده عربی در سراسر مناطق آزاد شده یمن حمل می کرد.

مقامات در جزیره مایون از تلاش امارات متحده عربی از جمله بازسازی ایستگاه آب شیرین کن و همچنین ساخت یک مدرسه و نگهداری مسجد و بیمارستان ابراز تشکر کردند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302747254

WAM/Persian