شیخه فاطمه از همسر معاون رئیس ایالت متحده امریکا را استقبال کند

ابوظبی_ 13 مارس 2019 ( وام)_ شیخه فاطمه فرزند مبارک رئیس اتحادیه زنان عمومی ، رئیس شورای عالی مادران و کودکان، و رئیس عالی فدراسیون رشد خانواده امروز در قصر البحر، کارین پانس همسر معاون رئیس ایالات متحده آمریکا در حال بازدید از امارات متحده عربی برای شرکت در مراسم ختم بازی های جهانی المپیک های ابوظبی 2019 که قرار است فردا برگزار شود، استقبال کردند.

شیخه فاطمی از کارین استقبال کرد و او را در مورد پیشرفت کلی امارات متحده عربی به ویژه از نظر دستاوردهای زنان اطلاع رساند شیخه فاطمه گفت که المپیک ویژه تاکید می شود که امارات متحده عربی کشور تسامح است که همزیستی صلح آمیز میان مردم را ترویج می کند در حالیکه اشاره می کند که بیش از 200 ملیت در امارات متحده عربی زندگی می کنند و از آزادی کامل بدون در نظر گرفتن رنگ، جنس و مذهب لذت می برند.

شیخه فاطمه توضیح داد که ابوظبی 2019 یک فصل جدیدی در پیشروی و برتری امارات متحده عربی در سازماندهی و برگزاری مسابقات ورزشی بین المللی است.

شیخه فاطمه اشاره کرد که زنان امارات متحده شریک کلیدی در موفقیت رویداد ورزشی بین المللی بشردوستانه هستند، در حالی که اشاره دارد که زنان تعیین کننده، بسیاری از موفقیت های ورزشی را برای کشور به ارمغان آورده اند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302747277

WAM/Persian