امارات متحده عربی از تلاش های جهانی ماین پاکی حمایت می کند


ابوظبی، 4آوریل2019(وام)- امارات متحده عربی، نقش عمده در حمایت از تلاش های ماین پاکی در سطح جهانی ومنطقه ی بازی کرده است، وهمچنین در کاهش اثرات اقتصادی واجتماعی ماین ها.

در تاریخ 4 آوریل روز جهانی برای آکاهی از ماین ها توسط سازمان ملل متحد اختصاص می دهد.

خبرگزاری امارات متحده عربی (وام) در این گزارش نقش امارات متحده عربی در ماین پاکی در کشوره ای مختلف برجسته می کند وهمچنین تلاش های خود در کمک مردم محلی در ادامه ی زندگی خود عادی.

2019 تحت عنوان " زمینه آمن خانه آمن آست"

امارات متحده عربی برنامه ریزی کرده در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد در عدن برای پاک ماین ها در مناطق آزاده شد در حدیده ایجاد کرده است.

در یمن، امارات متحده عربی نقش بزرگ در ماین پاکی و حذف امکان پمپ که توسط شبه نظامیان حوثی ها در مناطق آزاد شده کشور بازی کرد.

نیروهای مسلح امارات متحده عربی سه عملیات در مناطق آزاد شده از حوثی ها انجام داده است وهمچنین ماین پاکی خود وفراهم کمک بشردوستانه به مردم خود تامین کرد .

تیم مهندسی اماراتی هزار های ماین ها حذف کرده است واکتشاف خود.

یک تیم مهندسی زمینه از نیروهای مسلح امارات متحده عربی کمپین های آگاهی رسانی برای ساکنان مناطق آزاد شده یمن در مورد خطرات ماین ها و مواد منفجره انجام داد.

آندریا رچیا، رئیس اداره دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل متحد در یمن، از تلاش های امارات متحده عربی را در نجات شهروندان یمنی در استان حدیده ستایش کرد و همچنین از نقش آن در پاکسازی ماین ها در مناطق آزاد ساحلی دریای سرخ که زندگی شهروندان را نجات داد، قدردانی کرد.

در لبنان، امارات متحدۀ عربی، پروژه ای با عنوان "از بین بردن بمب های تخریب از جنوب" راه اندازی کرد، که از سال 2006 تا 2009 با هزینه 50 میلیون دلار به اجرا درآمد. این پروژه شامل پاکسازی بیش از 3 میلیون متر مربع زمین و بیش از 26 هزار ماین ها ضد پرسونل بود، در حالی که 176 میدان مین برای مردم محلی پاکسازی شد.

در افغانستان، امارات متحدۀ عربی یک پروژه ماین پاکی را در قندهار به ارزش 27.8 میلیون دلار، که از سپتامبر 2011 تا اکتبر 2013 ادامه داشت و بیش از 72 میدان مین را پاکسازی کرد، راه اندازی کرد.

انتونیو گوتریس، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود گفت: "مسیر دستیابی به برنامه 2030 توسعه پایدار باید از مین های زمینی، بقایای انفجاری جنگ و دستگاه های انفجاری دست ساز، پاک شود. همه مردم حق دارند در امنیت زندگی کنند و از گام بعدی خود نترسند. اقدام ماین پاک مسیرها و ایجاد زمین امن که در آن خانه ها می توانند ساخته یا بازسازی شوند. اقدام ذهنی ذهنیت را تغییر می دهد تا مردم بدانند چگونه از خودشان محافظت کنند. این به مردم و جوامع افق های جدید و امید می دهد.

در تاریخ 8 دسامبر 2005، مجمع عمومی اعلام کرد که 4 آوریل هر سال به عنوان روز بین المللی آگاهی و کمک ها از اقدامات ماین مشاهده می شود.

حسین علی- وام http://wam.ae/en/details/1395302753159

WAM/Persian