سفارت امارات تجهیزات پزشکی به بخش کودکان در بیمارستان ملی در ابوجا عرضه می کند


ابوجا، 4 آوریل 2019 (وام)- سفارت امارات متحده عربی در نیجریه، تجهیزات پزشکی به بخش کودکان در بیمارستان ابوجا ملی عرضه کرده است که توسط انجمن خیریه شارجه اهدا شده.

این کمک به منظور حمایت از کارکنان تجهیزات بیمارستان و بهبود عنایت پزشکی فراهم شده به کودکان به عنوان بخشی از تلاش های امارات متحده عربی به حمایت کشورهای دیگر در عرصه بهداشت ودرمان است. واین نقش پیشتبانی در دستیابی توسعه پایدار تصدیق میکند. این کمک به منظور حمایت از کارکنان تجهیزات بیمارستان و بهبود عنایت پزشکی فراهم شده به کودکان به عنوان بخشی از تلاش های امارات متحده عربی به حمایت کشورهای دیگر در عرصه بهداشت ودرمان است. واین نقش پیشتبانی در دستیابی توسعه پایدار تصدیق میکند.

فهد عبید محمد الطافق، سفیر امارات در نیجریه، باه مراه دکتر جعفر الاونه مموه مدیر کل بیمارستان از بیمارستان بازدید کرد. بازدید خود شامل اتاق های مجلل ویژه بیمارستان که نزدیگی باز سازی شده است. وهمچنین بخش جدید مراقبت های ویژه نوزادان .

الطافق تاکید کرده است که امارات متحده عربی قصد دارد به کمک موسسات پزشکی نیجریه و معاونت آنان در دستیابی ماموریت بشردوستانه خود وهمچنین حمایت از زمینه بهداشت کشور است. وی افزود که اهدای این انجمن نیازهای بیمارستان در ابوجا را برآورده خواهد کرد.

مقامات بیمارستان از تلاش های بشردوستانه امارات متحده عربی در نیجریه، از طریق انجمن و سایر مقامات خیریه، ستایش کردند.

حسین علی- وام http://wam.ae/en/details/1395302753117

WAM/Persian