امارات متحده عربی در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات در ژنو را مشارکت می کند


ابوظبی_ 9 آوریل 2019 ( وام )_ هیئت نمایندگان از امارات متحده عربی به ریاست اداره تنظیم ارتباطات در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات برگزار شده در ژنو از 8 تا 12 آوریل مشارکت کردند.

این هیئت شامل نمایندگان وزارت کشور، وزارت منابع انسانی و شهروندی، سازمان عالی زاید برای افراد دارای عزیمت، دفتر هوشمند دبی، دیجیتال عجمان، آژانس فضایی امارات متحده عربی و اداره فدرال برای مقررات هسته ای است.

امارات متحده عربی در این اجلاس به عنوان شریک استراتژی و رقابت کننده مشارکت می کند همچنان یک دو کارگاه آموزشی را برگزر خواهد کرد.

عنوان اولین کارگاه " تلاش های دولت در تامین تجربه مشتریات که از بیش از نظرات باشد" است؛ درحالی که کارگاه دومین بر رعایت افراد معلولین مرتکز خواهد کرد.

جالب ذکر اینکه کشور همچنان پنچاه پروژه پیشگام در مرحله اخیر از اجلاس ارائه خواهد کرد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302754303

WAM/Persian