گمرگ ها دبی: معامله ها در سه ماه ها اول به 2.6 میلیون درهم می رسد


دبی_ 13 آوریل 2019 ( وام )_ گمرگ ها دبی روز جمعه از افزایش 8.5 درصد در معامله ها گمرگی در سه سال اول از سال 2019 اعلام کرد؛ که معامله ها گمرگی از 2.4 میلیون به 2.6 میلیون در همان مدت از سال گذشته طبق آمار ها گمرگ دبی افزایش یافت که انتظار می رود که ارزش گمرگ ها در نهایت سال به 10.5 میلیون در مقایسه با همان مدت از سال گذشته به 9.6 میلیون می رسد.

مقامات گمرکی همچنین اشاره کردند که اداره عملیات مسافری فرودگاه بین المللی دبی دو عملیات قاچاق مواد مخدر را در ماه دسامبر انجام داد، اولین ضبط4،4 کیلوگرم هروئین و دیگری 8.6 کیلوگرم در کوکائین شاهد بود.

مرکز جبل علی گمرگی به 35 دوریه ای مختلف شاهد بود که این مرکز تلاش ها قاچاق ماریگونا را شکست داد وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302754962

WAM/Persian