امارات متحده عربی از انتصاب البرهان به عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی در سودان قدردانی می کند


ابوظبی_ 13 آوریل_ 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی از انتصاب ژنرال عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن به عنوان رئیس جدید شورای نظامی انتقالی در سودان قدردانی کردند.

وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی در بیانیه منتشر شده امشب این اقدام را به عنوان یک قدم به جلو نشان دهنده آرمان و چشم انداز ها مردم برادرانه سودان به امنیت و پایداری و توسعه توصیف داد.

امارات متحده عربی با توجه بزرگ این لحظه تعیین کننده در تاریخ سودان به دنبال بود که تاکید کردند که مردم سودان و ارتش ملی قادر به مقابله با چالش ها به نحوی که ثبات و رفاه و توسعه کشور را تضمین می کند؛ هستند.

امارات متحده عربی مساندت قدم ها شورای نظامی انتقالی سودان برای حمایت افراد و املاک و مستغلات ایشان تاکید کردند و امیدوار کنند که این قدم ها ثبات؛ پایداری و توسعه برای کشور محقق یابد.

بیانیه اضافه داد که امارات متحده عربی امیدوار کردند که هر رهبران سیاسی و احزاب مردمی و نظامی در سودان حمایت مشروعیت و تضمین انتقال قدرت به طور سلمی و بهترین آینده برای ملت سودان به دنبال هستند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302755106

WAM/Persian