سه شنبه 11 آگوست 2020 - 6:01:55 بعد از ظهر

رسیدن سهم دانا گاز از مجموعه به 39 میلیون دلار در قسمت اول 2019


شارجه، 14 آوریل 2019 (وام) – دانا گاز اعلام کرده است که بیرل نفتی، 112 میلیون دلار (411 میلیون درهم ) طی قسمت اول 2019 به دست آورد. واین از فروش معایات گازی ، گاز نفتی مایع، وگاز در منطقه کردستان, عراق .

دانا گاز 35 درصد در بیرل نفتی می دارد. وبر این أساس سهم خود از بیرل نفتی 39 میلیون دلار (143 میلیون درهم ) است. این مقدار به حدود 117 درصد مقایسه به قسمت اول 2018 افزایش می دهد .که به 18 میلیون دلار رسید.

دکتر باتریک المان ورد، مدیر اجرائی دانه گاز گفت " ما شروع مثبتی در منطقه کردستان عراق داشته ایم. پروژه ما که ما در اکتبر 2018 تکمیل کردیم، تولید ما را 30 درصد تا 400 میلیون مترمکعب در روز افزایش داده است.

در فوریه 2019، بیرل نفتی قرارداد فروش گاز 20 سال با دولت کردستان برای تولید و فروش 250 مترمکعب امضای کرد. کنسرسیوم قصد دارد این محصول را تا 2021 خواهد آورد . به عنوان بخشی از برنامه توسعه خود برای افزایش خروجی از 400 مترمکعب در روز به 650 متر مکعب در روز در سال 2020 و 900 متر مکعب در روز در سال 2022 .

حسین علی-وام http://wam.ae/en/details/1395302755118

WAM/Persian