موسسه بن زاید در حدود 951.000 غذا افطاری در رمضان را توزیع می کند


ابوظبی_ 14 آوریل 2019 ( وام )_ محمد حاجی الخوری مدیر کل موسسه خلیفه بن زاید آل نهیان تصریح داد که این موسسه در همکاری با امارات پستی و 317 خانواده ای که این غذا افطاری تهیه می کردند؛ 951000 غذا افطاری در رمضان را توزیع کرد.

وی اضافه داد که موسسه این ابتکار به عنوان بخش از پروژه های بشردوستانه موسمی خود برای جشن به ماه رمضان مبارک و خدمت بزرگترین تعداداز استفاده کنندگان اجرای می کند.

الخوری از جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور؛ جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی؛ جنابعالی شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و رئیس موسسه و احمد جاسم منصوری نماینده رهبری کل دفاع مدنی تشکر کردند که بر نقش دفاع مدنی در تضمین سلامت و امنیت خانواده ها تولید کننده برجسته کرد.

وی افزود که دفاع مدنی برای هفتمین سال متوالی شرکت می کند و اطمینان می دهد که آشپزخانه ها نیازهای ایمنی را برآورده می کنند، همچنین در توزیع آتش خاموش کننده ها و آموزش افراد درگیر در نحوه استفاده از آنها آماده است.

عبد العزیز النعیمی معاون مدیر اجرایی پورس اوراق بهادار ابوظبی از موسسه برای دادن ایشان فرصت مشارکت مالی در پروژه تشکر کردند.

دکتر مریم حارب السویدی مدیر اجرایی نظارت بر غذا در هیئت ابوظبی غذا و داروی گفت که مشارکت هیئت در این پروزه با هدف مساندت خانواده تولید کننده ای که غذا ها افطاری در رمضان تهیه می کنند, است.

وی اضافه داد که هیئت در حال آموزش افراد بر استاندار ها سلامت غذا ها در موسسه و نیازها بهداشتی؛ علاوه بر تهییه و ارزیابی این غذا ها برای تضمین سلامت و امنیت استفاده کنندگان است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302755305

WAM/Persian