اکسپو 2020 با ارزش 122.6 میلیارد درهم در اقتصاد امارات متحده عربی را سهیم شود


دبی_ 15 آوریل 2019 ( وام )_ بر اساس گزار ش EY؛ انتظار می رود که اکسپو دبی 2020 با ارزش 122.6 میلیارد درهم در اقتصاد امارات متحده عربی از سال 2013 تا 2031 سهیم خواهد شد.

نجیب محمد العلی مدیر اجرایی دفتر دبی اکسپو 2020 درباره این گزارش را گفت که این گزارش بیانیه داد که نمایشگاه اکسپو 2020 سرمایه گذاری قوی بلند مدت در آینده امارات متحده عربی محسوب می شود که منجر به سهیم در اقتصاد امارات متحده عربی با رزش 120 میلیارد درهم از سال 2013 تا 2031 می شود.

این روایداد تنها میلیون ها در سراسر جهان بر بازدید امارات متحده عربی در سال 2020 تشویق نخواهد کرد بلکه مورد دعم به تروریست و تنوع اقتصادی به سال ها آینده پس از نمایشگاه خواهد بود همچنین میراث اقتصادی پایداری را بر جای گذارند تا ماندن امارات متحده عربی به عنوان پیشگام در سرمایه گذاری و رفاه تضمین خواهد کرد.

انتظار می رود که 25 میلیون بازدیدکننده به نمایشگاه اکسپو دبی 2020 از 190 کشور از اکتبر 2020 تا آوریل 2021 خواهند آمد انتظار می رود که نمایشگاه جهانی اکسپو در حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سالیانه امارات متحده عربی سهیم می شود ماتیو بینسون گفت که اکسپو 2020 سرمایه گذاری بلند مدت دارای نقش مثبت برای امارات متحده عربی است و انتظار می رود که این نمایشگاه دارای نقش بزرگ در اقتصاد این کشور باشد و چگونه فرصت های کسب و کار به طور مستقیم و نا مستقیم ایجاد می شود.

وی ادامه داد" به عنوان امارات متحده عربی کشور میزبانی است؛ دبی به استفاده از این روایداد برای تقویت جایگاه آن در محافل بین المللی تلاش می کند.

مقرر است که پروژه های کوچک و متوسط شناخته شده به نام سیمز به 4.7 میلیارد درهم از سرمایه گذاری در طی مرحله قبل اکسپو دریافت خواهند کرد که نمایشگاه اکسپو 2020 با هدف تقویت نو آوری و مساندت شرکت های کوچک و متوسط است.

جیمی تورنیس مدیر مشاوره اقتصادی گفت " بررسی ما در مورد نمایشگاه اکسپو 2020 نشان می دهد که انتظار می رود که این نمایشگاه در مدت از سال 2013 تا سال 2031 میلیارد ها درهم و هزاران از فرصت کسب و کار ارائه خواهد داد.

اگرچه این رویداد کمتر از سال به طول انجامد اما اثرات آن اقتصادی به سال ها آینده ادامه خواهد یافت.

جالب ذکر اینکه بیش از 80 درصد از محیط زیست اکسپو برنامه ریزی شده است که برای منطقه 2020 حفظ شود و در نهایت به یک شهر پوشش داده شود که شامل بیش از چهار میلیون متر مربع است.

همچنان شرکت ها از جمله سمیز بر فن آوری و نو آوری در این نمایشگاه مرتکز خواهند کرد؛ انتظار می رود که هدف این اثر اقتصادی فعالیت توسعه 2020 و اثرات اضافی ناشی از آن باشد.

با توجه به نمایشگاه اکسپو دبی 2020 یک رویداد جهانی در خاور میانه و افریقا و جنوب آسیا در طول 168 سال محسوب می شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302755401

WAM/Persian