کلینک کلیولند مسولیت ایجاد مرکز انکولوژی در امارات متحده عربی بر عهده دارند


ابوظبی 15 آوریل 2019 ( وام )_ کلینک کلیولید ابوظبی اعلام کرد که ایجاد مرکز انکولوژی در امارات برای معالجت بیمار سرطان آغاز شد که مساحت این مرکز در حدود 17000 متر مربع است که بیماران در آن به رعایت شامل در یک جای علاوه بر معالجت سرطان برخوردار هستند.

این توسعه یک نقش مهمی در خدمت ها کلینک کلیولند برای مقابله با بیماری در امارات متحده عربی ایفا می کند.

ولید المقرب المهیری رئیس کلینک کلیولند ابوظبی گفت که بیماران در حال حاضر به خدمت ها معالجت سرطان دریافت می کنند تا اصول رعایت بهداشتی و ایجاد یک شبکه جهانی در بالاترین سطح از خدمت ها بهداشتی و درمانی برای افراد این کشور تکمیل می شود این مرکز طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای ویژه بیماران مبتلا به سرطان و درمان های آنها است این مرکز 7 طبقه دارای مجوز های بالینی برای تصویربرداری پیشرفته، تزریق، اشعه، شیمی درمانی و همچنین اتصال به بخش های جراحی اصلی بیمارستان است.

در این مرکز همچنان نواحی تمرین برای پرستاران متخصص، کارمندان اجتماعی و دیگر اعضای تیم اصلی تامین خواهد کرد.

این مرکز دارای 24 اتاق بررسی و 24 اتاق تزریق، دو اتاق عمل و یک منطقه اختصاصی برای خدمات ویژه زنان است.

وی اضافه داد " این ابتکار به عنوان بخشی از تعهد ما برای مقابله با نیازهای مهم مراقبت های بهداشتی در جامعه ما است که خدمات انکولوژی به ارائه یک رویکرد کامل، یکپارچه و فردی برای بیماری در اینجا در قلب ابوظبی توسعه می دهیم.

دکتر راکیش سوری مدیر اجرایی کلینک کلیولند گفت که این مرکز رعایت مهمی برای بیماران سرطان در امارات متحده عربی ارائه خواهد داد که این ساختمان به عنوان مرکز اصلی برای تحقیقات سرطان در منطقه باشد.

جالب ذکر اینکه تعیین بیماری سرطان یک انقلاب بزرگ در زندگی بیمار است و نیاز به دعم روحی بزرگ از خانواده ها و دوستان دارد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302755402

WAM/Persian