آکادمک بین المللی شیخ زاید در پاکستان به روز جهانی را جشن می گیرد

  • أكاديمية الشيخ زايد الدولية فى باكستان تحتفل بيومها العالمي
  • أكاديمية الشيخ زايد الدولية فى باكستان تحتفل بيومها العالمي
  • أكاديمية الشيخ زايد الدولية فى باكستان تحتفل بيومها العالمي

اسلام آباد_ 16 آوریل 2019 ( وام )_ دانشجویان در آکادمک بین المللی شیخ زاید در اسلام آباد پیام تسامح و همزیستی و دوست و پذیرش در امارات متحده عربی را در طی جشن سالانه به روز جهانی خواستند.

جشنی که در باکستان زیر رعایت حمد عبید ابراهیم سالم الزعابی سفیر امارات متحده عربی در پاکستان برگزار شد با خواندن سرود ملی امارات متحده عربی آغاز شد.

سپس الزغابی در این جشن در مورد نقش پیشگام آکادمک در حوزه آموزشی و برتری آن در زمینه فرهنگی و تلاش آن در ترقیه سیستم آموزشی در پاکستان سخنرانی کرد و همچنان نقشی که سفارت در حمایت از آکادمک ایفا کرده است.

الزعابی همچنین بر تلاش های اکادمک برای افزایش سطح آگاهی فرهنگ و همزیستی و عشق و پذیرفتن علاوه بر تشویق بر احترام فرهنگ ها دیگر و همزیستی با دانشجویان از ملیت ها مختلف برای تهیه ایشان برای رهبری جامعه آن در آینده تاکید کردند.

وی از اداره و عصوان هیئت اموزشی در آکادمک در مورد تلاش ها ایشان برای موفق این روز و تقویت نقش آکادمک در حوزه آموزشی تشکر کردند.

الزعابی ادامه داد که امارات متحده عربی نمای تسامح و همزیستی و قبول از تاسیس آن تا امروز است که این کشور بیش از 200 ملیت در زمین ها آن میزبانی است که همه در همزیستی و تسامح و احترام ارزش دیگران و تبعیض نفرت و عصبانیت زندگی می کنند.

جالب ذکر اینکه این آکادمک بزرگترین موسسه آموزشی در اسلام آباد است که آن مرحوم بنیانگذار جنابعالی شیخ زاید بن سلطان آل نهیان در سال 2003 تاسیس کرد و فعالیت ها آن با حمایت از جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و دستور العمل ها از جنابعالی شیخ منصور بن زاید آل نهیان ادامه می دهد.

مراسم روز جهانی شامل اجرای نمایش های تئاتری و آموزشی در تئاتر آکادمی و همچنین نمایش ها هنری در مورد چند فرهنگ در بسیاری از زبان ها و رقص فولکلور از سراسر جهان است.

دانش آموزان آکادمی لباس های سنتی را پوشیدند که 25 کشور را نمایندگی می کنند وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302755768

WAM/Persian